Barns rättigheter är viktigare än föräldrars rättigheter

När det talas om jämställdhetsproblem där män missgynnas så är nog föräldraskap det vanligaste exemplet. Många vill att män ska ha samma rätt till sina biologiska barn som kvinnor i nuläget har. I allmänhet så är det väl rätt rimligt att tycka att båda föräldrarna till ett barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter gentemot barnet i fråga när det väl lämnat moderns kropp. Min invändning är att de här diskussionerna ofta struntar helt i barnets rättigheter och välmående. När det gäller föräldraskapspolitik så tycker jag att det viktigaste att värna om är barnets rättigheter. Barnet är den absolut mest utsatta personen i situationen och den som har minst möjlighet att hävda sin rätt. Samhället bör därför göra så mycket som möjligt för att försäkra sig om att barnets välmående gynnas. Generellt sett så tycker jag inte att någon har några som helst inneboende rättigheter gentemot ett barn enbart för att de råkar vara dennes biologiska förälder. Däremot skulle jag säga att man har en hel del skyldigheter gentemot barnet och de rättigheter man möjligtvis kan göra anspråk på kommer av att man i så fall lever upp till de här skyldigheterna. Barn är i mångt och mycket utlämnade till sina föräldrar. Ofta saknar de medvetenhet om vilka rättigheter de överhuvudtaget har och även om de vet det så är det inte alls ovanligt att deras möjlighet att faktiskt hävda sin rätt är kraftigt begränsad eller obefintlig. Deras intressen borde därför alltid prioriteras högre än föräldrarnas intressen.

Ibland så

Katrin Zytomierska har tydligen fått sparken från Finest efter sitt blogginlägg om SATS-reklamen. Det gör mig väldigt glad. Inte så att jag tror att det är det sista vi ser av Zytomierska, tyvärr. Men för att det visar att det trots allt finns gränser för hur mycket tjockhat och bantningshets en person kan sprida utan att människor reagerar och blir förbannade. Och det är väldigt glädjande.

Långvarighet som ett relationsmått

En grej som jag tycker är rätt tröttsam är när tendensen att värdera förhållanden efter hur länge de varar. Det tydligaste exemplet är när påståenden i stil med ”skilsmässa är vanligare bland par som gifter sig ungt” används som ett argument emot att gifta sig ungt. Visst finns det en poäng i att undvika att ingå en juridisk situation som man kanske senare ångrar, men många verkar snarare lägga fokus på att relationen tar slut. På samma sätt har jag hört människor argumentera diverse olika livsstilsval med hänvisning till hur det påverkar skilsmässostatistiken.
 
 
 
Säkert beror det här delvis på att skilsmässa är ett enkelt mått att använda, men jag tycker ändå att det är dåligt. Visst, om ett gift par skiljer sig så beror det nog oftast på att de inte (längre) var nöjda och lyckliga tillsammans, men det betyder ju verkligen inte att alla par som fortsätter vara gifta är det. Inte heller betyder det att paren som skiljer sig inte varit väldigt lyckliga tillsammans tidigare eller fått ut mycket glädje ur sin relation.
 
 
Jag tänker att det här hör lite ihop med idén om att man ska hitta Den Rätta och leva lycklig i alla sina dar med denne. Förhållanden som inte varar resten av livet blir liksom lite mindre värda i jämförelse.
 
 
Det är hemskt synd, tycker jag. Inte för att det är något dåligt med förhållanden som varar tills någon av parterna dör, självklart inte, men för att det ibland påverkar människors nuvarande beteende oproportionerligt mycket. Hur länge en relation varar är faktiskt av mycket mindre vikt än hur relationen påverkar personerna som har den medan de har den.

Vikt, utseende och evolution

Jag har läst två texter den här veckan vars författare påstår att ingen vill vara tjock (en utav Malin Wollin och en av Katrin Zytomierska). Som ett argument mot kroppsacceptans, både på personlig nivå och på samhällsnivå.

  

Det är ett dumt på så många sätt.

 

Till en början - påståenden som är menade att omfatta precis alla människor är sällan sanna. 6 miljarder människor på jorden och inte en enda av dem vill vara tjock? Yeah right.

Men även om man väljer att tolka det som att "de flesta" eller "många" människor inte vill vara tjocka så är det fortfarande ett skräpigt argument.

 

Först och främst så är det inte ett bra argument eftersom det faktum att en person är missnöjd med något av sina attribut inte är något slags frikort till att behandla personen i fråga som skit med hänvisning till det attributet. Det är inte okej att behandla andra personer illa, helt enkelt. Vad de tycker om sig själva är inte relevant. Egentligen så är det allt som behöver sägas om saken, men jag tänker kommentera några saker till ändå.

 

Det som Wollin helt ignorerar att hon hävdar att ingen vill vara tjock är orsaken till det. Om det nu är så att de flesta inte vill vara tjocka, vad beror det på? De flesta kan nog gå med på att det faktum att västerländsk norm är att behandla tjockhet som om det vore ungefär lika önskvärt som grov kriminalitet har ett finger med i spelet. När det handlar om kroppsacceptans på samhällsnivå så blir ”ingen vill vara tjock” ett nonsensargument, för det är liksom det som är problemet. Idén om att vissa kroppar är bättre och mer önskvärda och mer förtjänta av att behandlas väl är det som kroppsacceptans syftar till att förändra.

 

Ska det bli ett relevant argument så måste man utgå från att det är något allmänmänskligt att vilja vara smal – något som är en del av vår natur snarare än vår kultur. Och tja, den har man ju hört förr.

 

En vanlig idé på det området är att det finns vissa attribut som vi formats till att attraheras av genom evolutionen, och att en smal kropp skulle vara ett av dessa. Ofta menar man att det hör ihop med hälsa – att tjockhet är ohälsosamt och därför oattraktivt. Problemet där är att det inte går ihop.

 

I åldrarna 6-84 i Sverige beräknas att 35% av kvinnorna och hälften av männen är överviktiga eller har fetma (sett till BMI). Det finns goda belägg för att vikt beror till stor del av gener och det krävs att vi accepterar den idén för att evolution ska kunna användas som en förklaringsmodell. Uppenbarligen har personerna som har de gener som möjliggör övervikt och fetma inte missgynnats särskilt mycket evolutionärt, för i så fall skulle det inte finnas så många av dem. Om det låg i människans natur att finna personer med de här generna oattraktiva så skulle det med all sannolikhet finnas färre av dem.

 

Men, tänker någon nu. Det är inte generna som är oattraktiva, det är kroppstypen. Okej. Det finns rätt goda belägg för att den genuppsättning som kan ge övervikt och fetma har funnits inom mänskligheten under lång tid men att det är först nyligen som vår miljö tillåtit att de uttrycks på det här sättet. Grejen är bara den att om så är fallet, varför skulle vi ha utvecklats till att ogilla en egenskap hos andra individer som vi inte konfronterats med under den utvecklingen? Det verkar inte särskilt sannolikt, helt enkelt.

 

Så då kommer någon med invändningen att det inte är vikten i sig, utan sjukdomen som vi tänker oss följer med vikten som vi finner oattraktivt. Okidok. Problemet med den idén är att de sjukdomar som man brukar tala om som fetmarelaterade sjukdomar är helt irrelevanta när det kommer till evolution. Det rör sig framförallt om diabetes typ 2 och diverse hjärt- och kärlsjukdomar. Debutåldern för de sjukdomarna är i regel så pass hög att evolutionen inte har ett jota att säga till om angående dem, vilket också är anledningen till att de är så vanliga. Vid det laget skulle du, under majoriteten av mänsklighetens historia, redan ha hunnit skaffa barn, se dem växa upp och oftast dö av något annat.

 

Jag ser helt enkelt inte hur det skulle kunna vara en del av människans natur att finna tjockhet oattraktivt, för det finns ingen bra förklaring på hur det i så fall skulle ha uppstått. Så vi slopar idén om att ingen vill vara tjock för att det är objektivt oattraktivt. Det är trams taget ur luften för att försvara en redan existerande norm.

 

Sedan så har vi såklart hela vikt och hälsa-biten, som jag skrivit om tidigare. Nu valde jag att fokusera på utseende, i och med att det var vad båda blogginläggen framförallt tog upp.

RSS 2.0