Pojken som överlevde

Happy Happy Fatgirl-Hanna har ett intressant bloggprojekt - en genomläsning av Harry Potter-böckerna ur genusperspektiv. Här är mitt inlägg om första kapitlet i första boken.

 

I första kapitlet av Harry Potter och De Vises Sten träffar vi paret Dursley och deras son, såväl som Dumbledore, professor McGonagall och Hagrid.

 

Familjen Dursley först. Petunia Dursely stannar hemma med sin son och om hon har ett yrke så får vi inte veta det. Hon framställs som mycket intresserad av vad deras grannar har för sig. Vernon Dursely, som är familjemedlemen som får mest utrymme i kapitlet, är chef för ett företag där han verkar spendera stor del av sin arbetstid med att skrika på folk. Han gillar inte hur ungdomar klär sig ”nu för tiden” och tycks vara rädd att uppröra sin fru. Deras son, Dudley, framställs som ouppfostrad och Vernon tycks se det som charmigt. Som helhet verkar familjen ganska konservativ och det avspeglar sig även i deras roller inom familjen och hur de tycks förhålla sig till varandra. Petunia i synnerhet är svår att tänka sig som en man – skvaller känns starkt förknippat med kvinnor.

 

De karaktärer vi stöter på från trollkarlsvärlden är mindre könsstereotypa. Professor McGonagall tilltalas som just professor – utöver Vernon är hon den enda karaktären i kapitlet vars yrke nämns. Hon ger ett tålmodigt intryck, i och med att hon suttit hela dagen och väntat på att Dumbledore ska dyka upp. Hon framstår också som behärskad då hon kritiserar andra magiker för att fira på ett sätt som väcker mugglares uppmärksamhet.

 

Rowlings första beskrivning av Hagrids ger ett väldigt manligt intryck. Framförallt så beskrivs han som stor – bred och lång med enorma händer och fötter. Han har vildvuxet skägg och hår. Han dyker upp på en stor, flygande motorcykel. Det är svårt att tänka sig att en sympatisk kvinnlig karaktär skulle få en liknande utseendebeskrivning. Hagrid är också den karaktär som är mest expressiv med sina känslor – han gråter högljutt över paret Potters död. Han framstår också som mycket beskyddande och omhändertagande gentemot Harry.

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att familjen Dursely passar väl in i traditionella könsroller, medan de magiker vi stöter på har större variation.

RSS 2.0